Privacyverklaring

Stichting Derdengelden Dit Is PAS Arnhem hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Privacyverklaring

Stichting Derdengelden Dit Is PAS Arnhem valt onder verantwoording van Platform Binnenstad Arnhem (PBA). PBA initieert en regisseert dialoog, projecten en activiteiten die structureel bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de ondernemers, een economisch aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat, een prettige leefomgeving en een bruisende binnenstad om te bezoeken.

PBA is een samenwerking van Ondernemers Kontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem, Vereniging van Eigenaren City Center Arnhem en Groot Winkel Bedrijven Arnhem in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem, bewonersplatform Arnhem6811 en het Toerisme Veluwe Arnhem en Nijmegen. Met een bestuur, een regieteam en een afvaardiging van meer dan 100 mensen uit de achterban van de samenwerkende partijen werken we continu aan een florerende Arnhemse Binnenstad.

PBA is gevestigd aan de Bovenbeekstraat 21, 6811 CV in Arnhem.

Persoonlijke gegevens

PBA hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Je kunt er voor kiezen om een mail te sturen via het op deze website vermelde e-mail adres. Wij stellen het op prijs als je daarbij jouw gegevens vermeld, je naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat wij je als afzender kunnen herkennen en jouw mail kunnen beantwoorden.

Wij gebruiken jouw e-mailadres en verdere persoonsgegevens slechts voor het beantwoorden van jouw mail of verwerking van jouw bestelling (Dit Is PAS Arnhem cadeaukaart). Vervolgens verwijderen wij jouw gegevens uit ons systeem, tenzij je schriftelijk hebt verklaard geen bezwaar te hebben tegen het bewaren van jouw gegevens om verder contact te onderhouden met ons in kader van onze werkzaamheden. Wij bewaren of gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Bij bezoek aan deze website verwerken wij geen andere persoonsgegevens. Wij gebruiken geanonimiseerde meta data om te bekijken hoeveel gebruik er wordt gemaakt van deze website.

Doel en verwerking van gegevens

PBA gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein PBA en haar platformpartners. PBA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen jou erop dat je het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. Je hebt tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde partij.

Algemene voorwaarden – Dit Is PAS Arnhem cadeaukaart

PBA hanteert namens Stichting Derdengelden Dit Is PAS Arnhem voor wat betreft de verkoop en uitgifte van de Dit Is PAS Arnhem cadeaukaart de volgende Algemene voorwaarden:

Cadeaukaarten blijven 3 jaar geldig; de acceptant kan een cadeaukaart ontwaarden tot uiterlijk 3 jaar na uitgifte datum;

  • Na 3 jaar na uitgifte datum vervalt automatisch de waarde die aan de cadeaukaart is toegekend;
  • Voor vervallen cadeaukaarten geldt geen recht op restitutie of compensatie;
  • De cadeaukaart wordt uitgegeven door een aantal verkooppunten vermeld op www.ditispasarnhem.nl en via de bestelmodule op www.ditispasarnhem.nl;
  • De cadeaukaart is alleen inwisselbaar bij winkels, horecagelegenheden, attracties en culturele instellingen in Arnhem, vermeld op www.ditispasarnhem.nl;
  • Het is niet mogelijk om cadeaukaarten te verlengen;
  • Bij verlies, diefstal of andere ongevallen zijn PBA en Stichting Dit is PAS Arnhem niet aansprakelijk; je kunt via info@ditispasarnhem.nl de cadeaukaart laten blokkeren;
  • De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor contant geld.

Stichting Dit Is PAS Arnhem staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67364721.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van deze website.

Wijzigingen Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

PBA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en algemene voorwaarden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring en algemene voorwaarden iedere keer te lezen als je gebruikt maakt van deze website zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Heb je vragen? Dan kun je bij ons terecht. Wij zijn te bereiken via onze contactgegevens, vermeld op deze website.